Řízená imploze

Opravdu vysoké budovy, jako jsou mrakodrapy, nejde zlikvidovat jen tak. Běžné techniky používané při demoličních pracích na ně nestačí. Na takový „oříšek“ musí přijít sehrané týmy, které nesmí udělat jedinou chybu a vše pečlivě propočítat, aby akce vyšla podle plánu. Po této kalkulaci zahájí implozi, která způsobí, že se budova zhroutí sama do sebe s minimálním dopadem na okolí. Pokud se dodržuje bezpečná vzdálenost, je tento způsob velice efektivní a časově úsporný.

Zboření výškových budov

Bourání výškových budov je opravdu delikátní činnost mezi demoličními pracemi. Nemůže ji dělat každý, jen ti s ocelovými nervy a zkušenostmi. Mistři si musí dát pozor, pod jakým úhlem bude budova padat a kam přesně dopadne. Jak velký okruh kolem ní se musí vyklidit, kolik výbušniny použít a kam ji umístit.